031-83 79 80 info@confidentor.se

Tillsyn

Tillsyn och ansvar

Confidentor står under Finansinspektionens tillsyn. Samma legala krav tillämpas för Confidentor som för banker, försäkringsbolag samt fondkommissionärer med tillhörande ansvarsförsäkring. Kravet på licenser och kompetens hos de anställda är detsamma för alla aktörer och finansiella institut. Det ger våra kunder samma trygghet som om vi varit anslutna till en aktör vilket är en viktigt aspekt då vi arbetar med långsiktiga relationer.