031-83 79 80 info@confidentor.se

Arbetsgivare

Som arbetsgivare bär du ett stort ansvar för dina medarbetare.

Genom att kvalitetssäkra och konkurrensutsätta ditt företags erbjudande till dina medarbetare får du som arbetsgivare god kontroll samtidigt som medarbetarna får en större trygghet.

Med ett attraktivt pensions- och förmånspaket kan medarbetarna fokusera på det dagliga arbetet.

Confidentor hjälper dig som arbetsgivare att genom strategiskt förebyggande arbete tillföra tillit och trygghet till verksamheten och medarbetarnas samtliga livssituationer.

Specialistområden:

Pension & Försäkring

Second opinion

Incentiveprogram – Nyckelpersoner

Avtal & juridik

Attraktiva nätverk