031-83 79 80 info@confidentor.se

Om du inte är nöjd – hör av dig

Varje dag strävar vi efter att du som kund ska känna dig nöjd med oss. Skulle du av någon anledning vara missnöjd med en tjänst som Confidentor levererat vill vi gärna att du framför dina synpunkter till oss. Ofta kan det handla om ett missförstånd eller att fakta saknas. Genom att ta kontakt med oss så snart som möjligt kan vi förhoppningsvis lösa problemet gemensamt. Om du efter att ha varit i kontakt med oss ändå inte skulle vara nöjd, kan du skriva till oss med dina synpunkter.  Vi ber dig då att bifoga skriftlig dokumentation i ärendet såsom anmälningssedel, avräkningsnota, depå/värderingsrapporter samt minnesanteckningar.

Klagomålsansvarig

Säkra AB

Att: Pontus André

Box 5775

114 87 Stockholm

klagomal@sakra.se

 

Läs mer på:  SÄKRAs hemsida

 

Vägledning utanför Confidentor

Om du vill vända dig till någon utomstående part för att diskutera ditt ärende kan du kontakta:

Konsumenternas bank- och finansbyrå

www.konsumentbankbyran.se

Kommunala konsumentvägledare

www.konsumentvagledare.konsumentverket.se

Allmänna reklamationsnämnden

Om ditt klagomålsärende inte resulterar i ett tillfredsställande resultat kan du göra en skriftlig anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN kan ta upp ditt ärende om ditt krav överstiger ett visst minimibelopp. En anmälan till ARN måste ske inom sex månader från det att Confidentor första gången helt eller delvis avvisat dina anspråk. ARN lämnar rekommendationer om hur en eventuell tvist bör lösas.

Prövning i domstol

Steget efter Allmänna reklamationsnämnden är att vända sig till domstol med en stämningsansökan. Det är då lämpligt att anlita ett ombud som kan hjälpa dig i processen, och som kan göra en bedömning av ärendet och dina utsikter att nå framgång i tvisten.