031-83 79 80 info@confidentor.se

Om oss

Vår bakgrund

Confidentor startade 1987 och har allt sedan dess varit specialiserade på kapitalförvaltning, pension och försäkring. Vi är 11 medarbetare med olika bakgrund inom finans och försäkring. Vår samlade erfarenhet har passerat 150 år och vi ser fram mot att samla på oss minst lika många år till i kunskapsbanken.

Vår styrka ligger i att kritiskt granska marknadens utbud och skapa genomtänkta lösningar för våra kunder utifrån vad marknaden erbjuder. Med ett starkt nätverk skapar vi erfarna team med kompetens som löser de flesta utmaningar inom våra affärsområden.

Confidentor arbetar med både investeringsrådgivning och försäkringsförmedling. Samtliga våra rådgivare innehar licenser från både Swedsec och Insuresec. All rådgivning som bedrivs står under Finansinspektionens tillsyn.

Confidentor är ett anknutet ombud till SÄKRA Spar enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden och bedriver investeringsrådgivning under SÄKRA Spars tillstånd. Confidentors rådgivare omfattas således av samma ansvarsförsäkring som SÄKRA Spar AB.

Medarbetare

Ni mailar oss genom att skriva förnamn.efternamn@confidentor.se

Göteborg

Ted Magnusson

Asset Management & Insurance
031-83 79 89

Fredrik Spak

Asset Management & Insurance
031-83 79 83

Håkan Bergh

Asset Management & Insurance
031-83 79 92

Helén Karlsson

Asset Management & Insurance
031-83 79 81

Hanna Thell

Office Manager
Asset Management & Insurance
031-83 79 80

Anders Brattse

Founding partner
Asset Management & Insurance
031-83 79 82

Confidentor Pension

Anders Wadman

Asset Management & Insurance
031-83 79 87

Katarina Wulcan

Asset Management & Insurance
031-83 79 94

Viktor Brattse

Asset Management & Insurance
031-83 79 90

Lucas Axéll

Asset Management & Insurance
031-83 79 88

Christian Axéll

Asset Management & Insurance
031-83 79 84

Samarbetspartners: