031-83 79 80 info@confidentor.se

Strategisk planering

Många av våra kunder är framgångsrika entreprenörer. En gemensam faktor för flera av dessa är att de har ont om tid för annat än den egna verksamheten. Samtidigt uppstår en rad situationer under tiden som behöver hanteras:

  • Behov av att skapa en strategi för hanteringen av rådande överlikviditet
  • Knyta upp nyckelkompetens till bolaget
  • Bevaka skattemässiga förändringar som berör verksamheten eller ägarkretsen
  • Rätt pension till rätt person i bolaget
  • EFFEKTIV värdeöverföring från bolag till privatperson
  • Hur kan generationsskiftet bli både rättvist och effektivt om det finns mer än 1 arvinge?