031-83 79 80 info@confidentor.se

Välkommen Hanna!

Sommaren är över och så även vilan. Vi kavlar åter upp ärmarna och kick startar denna höst med att förstärka Göteborgskontoret med Hanna Thell. Hanna kommer agera som kontorschef, administratör och koordinator för oss alla. Vi känner oss otroligt priviligierade att...

Ny VD

Då var det dags för mig att ta över ordet och även rodret. Mitt namna är Christian Axell och jag startar nu min resa som ny VD för Confidentor AB och ser fram emot att fortsätta denna resa och att dela med mig av händelser och att fånga ögonblick under resans gång....