Företag

Företag

Idag när kompetens är ett av de viktigaste konkurrensmedlen, är genomarbetade och fungerande system för att belöna, uppmärksamma och behålla nyckelpersoner avgörande för bolagets utvecklingsmöjligheter. Att fastna i en uppåtgående lönespiral är både dyrt och blir många gånger svårt att kontrollera. Vi har därför utformat ett Incentiveprogram som är lönsamt för både den anställde och företaget.

Bolaget kan knyta upp nyckelpersoner utan att späda ut aktieägandet eller belasta resultaträkningen med extra lönekostnader.

Kan villkoras till både kvalitativa och kvantitativa mål.

Lösningen har en bromsande effekt på lönekostnadsutvecklingen i bolaget. Samtidigt skapas stora värden till den anställde.

Om den anställde väljer att sluta, erhåller bolaget ett rekryteringsbidrag.

Programmet skapar lönekostnadsunderlag åt ägarna som kan användas till lågt beskattad utdelning.

Lösningen dränerar inte bolaget. Den bygger upp kapital i företaget samtidigt som den berikar dig privat.

Lösningen innebär möjlighet till en lägre total beskattning än lågt beskattad utdelning.

Lösningen kan även riktas mot närstående som maka/make eller barn till ägaren.

Lösningen kräver överlikviditet i bolaget.

För att mer detaljerat och anpassat beskriva hur ett ägarprogram kan se ut i din aktuella situation föreslår vi att du bokar tid med oss. Då får vi chansen att kartlägga just ditt företags förutsättningar.

Vi ser till att kapitalet får ett skydd så att det finns kvar efter 5-årsperioden.

Vi erbjuder placeringar som kan ge avkastning i alla marknadsklimat.

Dessutom tar vår lösning bort dubbelbeskattningen som uppstår på stora delar av värdetillväxten och sänker skatten kraftigt jämfört med traditionella lösningar för passiva bolag.

 

Confidentors ägarprogram

En av de starkaste drivkrafterna för duktiga företagare i ägarledda bolag är att skapa ett lönsamt företag. För att skapa fler möjligheter för dig som ägare har vi tagit fram ett ägarprogram.

Lösningen dränerar inte bolaget. Den bygger upp kapital i företaget samtidigt som den berikar dig privat.

Lösningen innebär möjlighet till en lägre total beskattning än lågt beskattad utdelning.

Lösningen kan även riktas mot närstående som maka/make eller barn till ägaren.

Lösningen kräver överlikviditet i bolaget.

För att mer detaljerat och anpassat beskriva hur ett ägarprogram kan se ut i din aktuella situation föreslår vi att du bokar tid med oss. Då får vi chansen att kartlägga just ditt företags förutsättningar.

 

Passiva bolag
När det är dags att avveckla sin verksamhet uppstår ett läge som du som ägare behöver hantera på ett bra sätt för att säkra dina pengar. Ett vanligt sätt som rekommenderas av revisorer och skattekonsulter är att nyttja regeln för “passivt bolag” för att på så sätt komma ner till 25 % i skatt när pengarna plockas ut efter fem år. Vi har utformat en lösning som kompletterar den traditionella passivitetslösningen på några viktiga punkter:

Vi ser till att kapitalet får ett skydd så att det finns kvar efter 5-årsperioden.

Vi erbjuder placeringar som kan ge avkastning i alla marknadsklimat.

Dessutom tar vår lösning bort dubbelbeskattningen som uppstår på stora delar av värdetillväxten och sänker skatten kraftigt jämfört med traditionella lösningar för passiva bolag.

 

Direktpension med optionsrätt
Direktpension är ett både lönsamt och flexibelt sätt för dig som företagare att spara till din pension. Det ger en oslagbar valfrihet jämfört med traditionella tjänstepensioner både när det gäller friheten hur du väljer att placera kapitalet, när du vill ta ut kapitalet och om du vill ha försäkring eller ej. Dessutom kan du själv välja om du vill lyfta sparkapitalet som pension, lön, aktieutdelning eller reavinst beroende på vad som är mest gynnsamt för dig. Pensionskapitalet kan övertas av anhöriga om du avlider och det finns också möjlighet att ta in kapitalet i bolaget igen. Direktpensionen är inte avdragsgill vid avsättningen. Först vid utbetalning av pensionen blir den avdragsgill och då belastas företaget med kostnaden för löneskatt.

Placeringspaket GAP(PPT)