butter

Om oss

Vår bakgrund

På Confidentor är vi 14 medarbetare med bakgrund från kapitalförvaltning och pension från bland annat SkandiaBanken Private Banking, Handelsbanken kapitalförvaltning och Länsförsäkringar Stora Företag. Vi är också specialiserade på försäkringar och skatteeffektivitet. Som kund hos Confidentor har du alltid en personlig rådgivare. Men du får samtidigt tillgång till den breda kompetens och de samlade kunskaper som hela företaget besitter. Confidentor grundades 1987 och vi sitter i Gårda, Göteborg.

Confidentor är registrerade försäkringsförmedlare och står i denna egenskap under Finansinspektionens tillsyn.

Confidentor är ett anknutet ombud till Garantum Partner AB enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Som anknutet ombud får Confidentor marknadsföra investerings- eller sidotjänster, ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument samt tillhandahålla investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument eller tjänster.