Ocean

Om oss

Vår bakgrund 

Confidentor grundades 1987 och finns representerade med kontor i Göteborg, Halmstad och Malmö. Confidentors 14 medarbetare är specialiserade på kapitalförvaltning, pension och försäkring. Gruppen av specialister besitter djup kompetens inom de områden där vi verkar. För att ytterligare stärka vårt erbjudande har vi sedan länge ett stort nätverk av samarbetspartners inom skatt, juridik, försäkring, riskbedömning och kollektivavtalsfrågor.

2017 startade Confidentor Pension som är en utmanare inom tjänstepensionsområdet. Med en unik kvalitetssäkringsprocess lyfter Confidentor Pension bort all affärsrisk från kundföretaget gällande tjänstepensioner till VD, ägare och medarbetare.

Som kund hos Confidentor blir du alltid erbjuden en personlig rådgivare, men du får samtidigt tillgång till den breda kompetens och den samlade kunskap företaget besitter.

Confidentor är registrerad försäkringsförmedlare och står under Finansinspektionens tillsyn.

Confidentor är även ett anknutet ombud till Garantum Fondkommision AB enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.