Confidentor

Vår bakgrund

Confidentor startade 1987 och har allt sedan dess varit specialiserade på kapitalförvaltning, pension och försäkring. Vi är 13 medarbetare med olika bakgrund inom finans och försäkring. Vår samlade erfarenhet har i dagarna passerat 150 år och vi ser fram mot att samla på oss minst lika många år till i kunskapsbanken.

Vår styrka ligger i att inte erbjuda egna produkter, utan att kritiskt granska och skapa genomtänkta lösningar för våra kunder utifrån vad marknaden erbjuder. Med ett starkt nätverk skapar vi erfarna team med kompetens som löser de flesta utmaningar inom våra affärsområden.

Confidentor arbetar med både investeringsrådgivning och försäkringsförmedling. Samtliga våra rådgivare innehar licenser från Swedsec och Insuresec. All rådgivning som bedrivs står under Finansinspektionens tillsyn.

Confidentor är ett anknutet ombud till Garantum Fondkommission AB enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden och bedriver investeringsrådgivning under Fondkommissionens tillstånd. Confidentors rådgivare omfattas således av samma ansvarsförsäkring som Garantum Fondkommission AB.