Privatpersoner

 Privatpersoner

Som privatperson kan du påverka beskattningen på dina placeringsvinster. Att spara i kapitalförsäkring är enkelt och förmånligt och du bestämmer själv när pengarna ska betalas ut.  Du kan placera dina pengar i traditionell livförvaltning eller i fonder. Men till skillnad från direktsparande i fonder, där kapitalvinstskatten är 30 procent, betalar du i stället en årlig schablonskatt på värdet i försäkringen en gång per år. Alltså ingen kapitalvinstskatt på en eventuell värdeökning. Eftersom värdeökningar inte vinstbeskattas behöver du inte heller deklarera uttag, fondbyten eller andra värdepappersaffärer i försäkringen. Det är en lösning som ofta kan ge god effekt. Vi hjälper dig gärna att räkna på utfallet med eller utan kapitalförsäkring som beskattning. Du kan välja om pengarna ska betalas ut som ett engångsbelopp eller under ett visst antal år. Utbetalningen av sparbeloppet är dessutom skattefritt. Om du avlider under försäkringstiden betalas kapitalet ut till en förmånstagare som du själv valt. Vem som helst kan vara förmånstagare till en kapitalförsäkring.

ISK – Investeringssparkonto
Investeringssparkontot är en ny schablonbeskattad sparform för privatpersoner. Du kan handla med värdepapper (till exempel noterade aktier och fonder) och omplacera dessa utan att redovisa varje köp och försäljning i din deklaration. Istället betalar du en schablonskatt som baseras på en förväntad genomsnittlig avkastning på de tillgångar som förvaras på ditt konto. I din deklaration tar du upp schablonintäkten som en vanlig kapitalinkomst och ansvarar själv för att betala in skatten. Till skillnad från en kapitalförsäkring så äger du tillgångarna direkt. Det innebär bland annat att du har rätt att gå på bolagsstämmor och rösta.

Privat Pensionssparande
För dig utan pensionsrätt finns möjligheten att göra större avdrag.