web-1477840_1920

Företag

Pensions- och försäkringsrådgivning till företag

Området pension är för många otydligt och svårbegripligt. Vårt arbetssätt kartlägger  oklarheter och genomför förändringar så att företagets pensionsplan följer det som krävs enligt lag. Brister vi ofta möter är att pensionspolicyn är ouppdaterad eller felaktig. Att företagets löften till de anställda inte stämmer överens med vilka förmåner som är tecknade. Många företag lutar sig mot felaktiga begrepp som kan straffa sig ekonomiskt om de skulle behöva tolkas i domstol.

En del i vårt erbjudande är att rätta till, utreda och analysera kostnaderna för felaktigheter mot arvode.

Vi erbjuder även en komplett upphandlingstjänst av tjänstepensionsprogram konsultativt för att du som företagare skall få lite mer förståelse för vad du behöver samt vad du egentligen köper av din leverantör. Det är inte ovanligt att vår upphandlingstjänst ökar våra kunders pensioner med 10-20% endast på grund av en effektiviserad kostnadsstruktur i tjänstepensionsprogrammet. Lägg där till kloka råd som ökar avkastningen så kan det bli 5-10% ytterligare högre pension.

Ett annat område som är både spännande och lönsamt är pensionsplanering. För att kunna nyttja pensionsmedel effektivt är det nödvändigt att planera vilka försäkringar som skall användas när och i vilken utsträckning. Våra kloka strateger hjälper till med en strategisk plan som fyller individuella behov och önskemål.

Vi ses gärna över en kopp kaffe och berättar mer om hur vi tänker.