Företag

Företag

Pensions- och försäkringsrådgivning till företag
Confidentors rådgivning stöder er i alla pensions- och försäkringsfrågor, stora som små, och hjälper er att få ut mesta möjliga av er långsiktiga investering i personalen. Efter en grundläggande nuläges- och behovsanalys presenterar vi en lösning som är anpassad efter företagets situation och behov. Vi upprättar (eller uppdaterar) er pensions- och försäkringspolicy samt upphandlar de pensions- och försäkringslösningar som policyn omfattar. Vi arbetar fristående från försäkrings- och fondbolag. Därför kan vi erbjuda och kombinera de bästa produkterna och tjänsterna från olika försäkringsbolag och andra finansiella institut. I lösningen ingår ofta administrativa tjänster och verktyg samt information, rådgivning och webbtjänster till de anställda.

Mer utan att kosta mer
En klok pensionsplan ger kontroll av företagets pensionskostnader och ger större utdelning till medarbetarna utan att öka kostnaderna för företaget. Vi berättar gärna hur. Har du för mycket pensionskapital? I så fall är du inte längre skatteeffektiv. Lås oss visa ett alternativ som förbättrar skatteutfallet rejält som pensionär.

Pensions- och försäkringsrådgivning till anställda
Vi vet att tjänstepensionen är en förmån som uppskattas mycket av de anställda. Men vi vet också att den upplevs som svår att sätta sig in i. Därför rekommenderar vi ofta att personlig rådgivning ska ingå som en naturlig del. Ofta har medarbetarna begränsade kunskaper och intresse för pensions- och försäkringsfrågor. Risken är att de fattar felaktiga eller inga beslut alls i dessa frågor, vilket kan äventyra den framtida pensionsnivån och försäkringsskyddet. Ni som arbetsgivare har mycket att vinna på att hjälpa era anställda att få personligt anpassade lösningar, både när det gäller försäkringsskydd och långsiktigt sparande. Dessutom förstår de helheten och inser värdet av denna omfattande anställningsförmån.

 

Följande är exempel på försäkringar, pensioner och tjänster som rådgivningen kan omfatta:

 

Sjukdom

 • Sjuklön, sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning
 • Sjukförsäkring (inkomstbortfall)
 • Gruppsjukförsäkring
 • Sjukvårdsförsäkring, rehabiliteringsförsäkring och andra hälsoförsäkringar
 • Gruppsjukvård

 

Dödsfall

 • Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)
 • Livförsäkring, dödsfallsförsäkring, låneskydd, bo-kvar-försäkring
 • Efterlevandepension
 • Familjeskydd
 • Återbetalningsskydd
 • Grupplivförsäkring

 

Invaliditet

 • Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)
 • Olycksfallsförsäkring
 • Sjuk- och olycksfallsförsäkring
 • Gruppolycksfallsförsäkring
 • Förtidskapital

 

Pension

 • Premiepension (tidigare PPM)
 • Inkomstpension
 • Tjänstepension, ITP1, ITP2, ITPK, alternativ ITP (“tiotaggare”), frikrets, annan kollektivavtalad tjänstepension, individuell tjänstepension
 • Löneväxling
 • Chefsposition
 • Privat pensionsförsäkring (IPS)
 • Traditionell försäkring (garanti) eller fondförsäkring
 • Avgångspension
 • Flytträtt
 • Fondval
 • Förvaltningstjänster