Privat

Egenföretagare

Rådgivning till egenföretagare

Som egenföretagare har du ett sämre ekonomiskt skydd än de flesta anställda. Du måste därför ta ett betydligt större eget ansvar för din och familjens trygghet genom att se till att teckna försäkringar och pensionssparande som kompletterar det statliga grundskyddet.

Oavsett vilken fas företaget befinner sig i hjälper våra rådgivare dig och din familj med att:

Hitta rätt försäkringsskydd för att till exempel:

 • Komma tillbaka i arbete om du blir sjuk
 • Ha fortsatt intjäning vid sjukdom
 • Får fortsatt pensionspremieinbetalning vid sjukdom
 • Ge din familj ett engångsbelopp eller en löpande pension om du avlider i förtid
 • Lösa skulder i företaget som annars riskerar att försätta företaget i konkurs om du blir borta en längre tid
 • Driva företaget vidare vid eventuell kompanjons bortgång

Hitta rätt pensionssparande beroende på:

 • Ekonomi (både den privata och företagets)
 • Storlek på avsättning
 • Skatteregler
 • Familjesituation
 • Bolagskonstruktion

 

Tillsammans kan vi även resonera om vilken lön du ska ta ut för att få fulla statliga förmåner, begränsa skatten och få ett stort pensionsavsättningsutrymme. Vi hjälper dig att placera dina intjänade pengar på ett bra sätt så att du kan öka dina intäkter utan att behöva arbeta mer än vad du gör idag.