feskekorka-1761866_1920

Pension

Confidentor Pension startade i januari 2017 med en övertygelse om att kvalificerad rådgivning behövs för många arbetsgivare och dess medarbetare.

Confidentor Pension har utifrån flera års erfarenhet arbetat fram en modell som sätter kunden i centrum och underlättar för kunden att fatta beslut baserade på en fördjupad kunskap om pension och försäkring. Genom certifierade pensionsstrateger erbjuder vi våra kunder att konsultativt genomlysa och identifiera om det finns oklarheter i bolagets tjänstepensionslösning. Som kund hos Confidentor Pension får beslutsfattarna en förståelse om vilka fällor som finns och vilka lösningar som skapar mervärden för arbetsgivare och medarbetare.

Confidentor Pension baserar sitt erbjudande på 3 grundprinciper.

- Hög kompetens

- Nära samarbeten

- Transparent kostnadsstruktur

Confidentor Pensions har 2 huvudsakliga affärsområden. Ett konsultativt affärsområde och ett förmedlande affärsområde. De konsultativa tjänsterna utgår från en trestegsmodell för att optimera bolagets tjänstepensionsprogram. Det förmedlande affärsområdet är traditionell förmedling av försäkringsprodukter med tillhörande förvaltningserbjudande. Vi ser fram mot att lotsa ditt företag genom snåriga regelverk till en excellent tjänstepensionsplan till dig och dina medarbetar.

Välkommen till Confidentor Pension!

Christian Axéll

VD