Kapitalförvaltning

FONDER

Historiskt sett är just fonder ett framgångsrikt sätt att förvalta sina besparingar. Confidentor samarbetar med bland annat Skandia som har en omfattande fondverksamhet. Skandia är en av Nordens största oberoende kundägda bank- och försäkringskoncerner och har genom ansluta sig till NASDAQ OMX Nordic Fund Market tillgång till 150 fondförvaltare och över 3000 fonder. Nordic Fund Market grundades 2010 och ger fonddistributörer möjlighet att handla ett stort antal fonder genom ett enda gränssnitt. Mer om Nordic Fund Market.

 

Våra rådgivare samordnar, upphandlar och väljer tillsammans med dig ut marknadens bästa möjliga fonder. Vi kan också erbjuda fondförvaltning på entreprenad och samarbetar då med Cicerofonder och JRS.