grow

Tjänster

Kapitalförvaltning

Genom att vara fristående har vi maximal frihet att alltid välja det bästa utifrån vårt urvalsuniversum. Vi är alltid uppdaterade på och utvärderar marknadens strukturerade produkter och kan även bygga egna lösningar åt dig. Strukturerade produkter är lite som att både äta kakan och behålla den. Du är med på större uppgångar utan att riskera ditt kapital vid nedgångar.

Ett annat alternativ är att placera sitt kapital i fonder. Vi har tillgång till ett utbud av flera tusentals fonder och kan självklart ta hand om byten för dig som inte vill eller kan byta fonder själv. Vi samarbetar med Cicerofonder och JRS.

Vidare finns traditionell förvaltning för dig som trivs med trygghet, med verktyg såsom räntepapper, aktier, fastigheter och alternativa placeringar.

Tillhör du de som inte vill eller kan ägna för mycket egen tid och kraft åt att förvalta dina placeringar? Då kan vi förvalta dem åt dig inom de ramar vi kommer överens om. Vi erbjuder diskretionär förvaltning av aktie- och ränteportföljer med ett värde på 3 MSEK eller mer, samt förvaltning av strukturerade produkter i samarbete med fondkommissionärer och banker.

Pension
Confidentor har kunniga rådgivare specialiserade på pensionslösningar till privatpersoner, företagare och anställda. Vårt mål är att hitta den rätta mixen av de bästa produkterna för dig och din unika situation. För dig utan pensionsrätt finns också möjligheten att göra större avdrag.

Idag finns även möjligheten att flytta din pension till annat försäkringsbolag. Detta för att skapa ökat skydd eller större tillväxt. Vi hjälper dig att utvärdera dina gamla försäkringar för att se vad som är värt att flytta och vad som bör behållas.

Skatter

Vi hjälper inte bara till med att få kapital att växa. Det finns även en rad sätt att påverka beskattningen av ett företag. Vi har ett flertal effektiva ägar- och incentiveprogram, samt skatteeffektiva pensioner som minimerar skatteeffekter för både personal, ägare och företaget. Läs mer om smart skatteeffektivisering.

 

Försäkringar

Det är klokt att lägga energi på att välja rätt försäkringar. När de väl behövs är det försent. Vi har kunskap om marknadsutbudet och kan ge dig som är företagare, arbetsgivare, anställd och/eller förälder råd och hjälp med att välja rätt. Våra personförsäkringar omfattar sjuk-, sjukvårds-, olycksfalls- och livförsäkringar. För ditt sparande erbjuder vi också kapitalförsäkring, ISK och privatpension, samt för arbetsgivare och företagare; tjänstepension, direktpension, förvaltning av överlikviditet och stiftelseförvaltning.