wintry-3758523_1920

Tjänster

Genom strategisk rådgivning fattar vi kloka beslut tillsammans

Våra klienter har som regel behov av strategiskt stöd inom ett eller flera områden som rör förvaltning av kapital. Det kan röra sig om förmögenhetsförvaltning, kassaförvaltning och pensionsplanering. Vi vill genom kompetens berika våra kunders vardag och hitta genomtänkta lösningar som skapar mervärden över tid.

Confidentor bygger sin verksamhet på två huvudsakliga komplexa affärsområden. Kapitalförvaltning och kvalificerade pensionstjänster

Kapitalförvaltning

- Bygger förvaltningsportföljer

- Analyserar Private Banking erbjudande

- Skapar belöningsprogram för nyckelmedarbetare

- Ger förslag till riskjustering av förvaltningsportföljer

- Ger second opinion på nuvarande lösning

Pension

- Kvalitetssäkring tjänstepensionsprogram

- Analys befintliga avtal

- Utredning felförsäkrade medarbetare

- Analys – Avveckling/Utveckling pensionsstiftelse

- Upphandling tjänstepensionsavtal med tillhörande administration

- Förmedling