Ansvar & Vision

Ansvar & Vision

 

Full kontroll och trygghet

Att vi är en i sammanhanget liten aktör innebär inte att du tar större risk. Vi har samma ansvarsförsäkring som fondkommissionärer och anställda rådgivare i banker och försäkringsbolag. Och kravet på kompetens och tillstånd från Finansinspektionen är också detsamma. Det ger alla våra kunder full ekonomisk trygghet vilket är viktigt eftersom vi arbetar på lång sikt i en föränderlig värld.

Nettonytta

Vår affärsidé bygger på att erbjuda möjligheter till unika placeringar och individuella lösningar för att förverkliga din vision. Både när det gäller hur och var du vill placera dina pengar, men också till den risk du är bekväm med och utifrån dina krav på tillgänglighet till kapitalet.
Vi beaktar skatteutfallet i våra förslag och räknar på effekterna i ett bredare perspektiv där också mjuka värden ingår. Oavsett vilka dina önskemål är, så är vårt fokus att ta fram en realistisk lösning som förverkligar just din vision.