chess-3801531_1920

Ansvar & Affärsidé

Ansvar & Vision

 

Tillsyn och ansvar

Confidentor står under Finansinspektionens tillsyn. Samma legala krav tillämpas för Confidentor som för banker, försäkringsbolag samt fondkommissionärer med tillhörande ansvarsförsäkring. Kravet på licenser och kompetens hos de anställda är detsamma för alla aktörer och finansiella institut. Det ger våra kunder samma trygghet som om vi varit anslutna till en aktör vilket är en viktigt aspekt då vi arbetar långsiktiga relationer.

Affärsidé

Confidentor ger välmående företag och privatpersoner kloka och individuella råd inom kapitalförvaltning, pension och försäkring.
Confidentor bygger förtroende och långsiktiga lösningar med erfarenhet och kreativitet baserat på ett modernt produktutbud.