Garantum

Marknadsutblick v 3, 2019 VECKAN SOM GICK  Även den gångna veckan såg vi en ökad riskaptit …  … efter ett bättre samtalsklimat mellan USA och Kina samt mindre hökaktiga signaler från fed  Men, sannolikt har rekylen på marknaden sin främsta orsak i att sentimenten i slutet på förra året blivit alldeles för [...]

Läs mer