Garantum

Marknadsutblick v 46, 2018 Marknadsutblick_vecka_46VECKAN SOM GICK  Mellanårsvalet i USA ledde till att Representanthuset nu domineras av demokraterna  En splittrad kongress kommer att öka trycket på Trump på hemmaplan …  … vilket riskerar att göra honom mer oförutsägbar på det utrikes- och handelspolitiska planet  Fed lämnade som väntat styrräntan i USA [...]

Läs mer