Garantum

Marknadsutblick v.40, 2018 VECKAN SOM GICK  USA:s centralbank höjde som förväntat styrräntan med en kvarts procentenhet och deras räntebana pekar på ytterligare en höjning innan årets slut  En stark tillväxt och högre räntor i USA borgar för en stark dollar åtminstone i det kortare perspektivet …  … och därmed fortsatta problem för [...]

Läs mer