Garantum

Marknadsutblick v.37 2018 VECKAN SOM GICK  En ökad handelspolitisk oro satte återigen klorna i marknaden  En fortsatt stark arbetsmarknad har börjat leda till snabbare löneökningar i USA  Kombinationen av ökade förväntningar på höjda USAräntor och en ökad handelspolitisk oro lyfter USA dollarn, vilket i sin tur sätter tryck på tillväxtländer som måste [...]

Läs mer