Garantum

Marknadsutblick v 36, 2018Marknadsutblick_vecka_36 VECKAN SOM GICK  Efter en stark börstrend avslutades förra veckan lite mer i moll på ny oro kring handelspolitiken  Den starka USA dollarn skördar nya offer bland tillväxtekonomierna – Argentina höjde sin styrränta till 60 procent!

Läs mer