Garantum

Marknadsutblick v 16, 2018 VECKAN SOM KOMMER  Nu är det inte bara den handelspolitiska utan även den geopolitiska osäkerheten som har ökat …  … samtidigt som bolagens kvartalsrapportering nu börjar på allvar  Därmed blir det mindre fokus på makrostatistiken, även om veckan bjuder på en del intressant data Marknadsutblick_vecka_16

Läs mer