Garantum

Marknadsutblick, v 8 2018 VECKAN SOM GICK  Börserna repade sig efter en turbulent period  Börsnedgången var en effekt av att marknaden hade positionerat sig för en fortsatt låg volatilitet  Starka konjunktursignaler och höjda vinstprognoser vittnar om en allt mer normaliserad världsekonomi Marknadsutblick_vecka_8

Läs mer