Garantum

Marknadsutblick v 6, 2018 VECKAN SOM GICK  Trots generellt sett positiva bolagsrapporter föll börserna på bred front  Den snabba börsuppgången i inledning på året har gjort det svårare för företagen att leverera vinster och utsikter som lever upp till uppdragna förväntningar  Sammantaget visar dock bolagens rapporter på en bred konjunkturförbättring, vilket även [...]

Läs mer