Garantum

Marknadsutblick, v 4 2017 VECKAN SOM GICK  Den amerikanska statsapparaten har delvis stängts ned till följd av misslyckade budgetsamtal  Tyskland närmare att få en regering efter SDP:s beslut att formellt inleda koalitionssamtal med Merkels CDU  Stigande börskurser i början på året har ytterligare ökat bevisbördan på bolagens kommande rapporter Marknadsutblick_vecka_4

Läs mer