Garantum

Marknadsutblick v 3, 2018 VECKAN SOM KOMMER  Fokus riktas nu mot bolagens kvartalsrapporter  Den här veckan tar rapportperioden fart i USA, de svenska rapporterna börjar ramla in först nästa vecka  I en relativt tunn statistikvecka riktas ögonen främst mot publiceringen av kinesisk BNP-data Marknadsutblick_vecka_3

Läs mer