Garantum

Marknadsutblick v 5, 2019Marknadsutblick_vecka_5 VECKAN SOM GICK  Även om risken i marknaden har sjunkit enligt volatilitetsmått är den fortsatt hög  En tillfällig öppning av USA:s statsapparat och lite mer optimism kring nästa veckas handelssamtal mellan USA och Kina kan komma att hålla upp den positiva inledningen på det nya börsåret …  … [...]

Läs mer

Garantum

Marknadsutblick v 3, 2019 VECKAN SOM GICK  Även den gångna veckan såg vi en ökad riskaptit …  … efter ett bättre samtalsklimat mellan USA och Kina samt mindre hökaktiga signaler från fed  Men, sannolikt har rekylen på marknaden sin främsta orsak i att sentimenten i slutet på förra året blivit alldeles för [...]

Läs mer