Garantum

Marknadsutblick v 50, 2018 VECKAN SOM GICK  Ännu en turbulent vecka på världens finansmarknader  Utvecklingen av handelskonflikten mellan USA och Kina fortsätter att sätta tonen på finansmarknaderna  Även en flack amerikansk avkastningskurva oroar en marknad vars primära oro har blivit tillväxtutsikterna i den globala ekonomin  Tillväxten i USA har dock inte [...]

Läs mer