Garantum

Marknadsutblick v 46, 2018 Marknadsutblick_vecka_46VECKAN SOM GICK  Mellanårsvalet i USA ledde till att Representanthuset nu domineras av demokraterna  En splittrad kongress kommer att öka trycket på Trump på hemmaplan …  … vilket riskerar att göra honom mer oförutsägbar på det utrikes- och handelspolitiska planet  Fed lämnade som väntat styrräntan i USA [...]

Läs mer

Marknadsutblick v 45, 2018 Marknadsutblick_vecka_45VECKAN SOM GICK  Marknadens riskaptit kom tillbaka …  … bland annat som följd av att bolagens rapporter har fortsatt att överträffa förväntningarna …  … samt av en ökad optimism för en lösning av den handelspolitiska konflikten mellan USA och Kina  Stresstester av det europeiska banksystemet visade att [...]

Läs mer