Garantum

Marknadsutblick, v 43, 2018 Marknadsutblick_vecka_43VECKAN SOM KOMMER  Bolagsrapporter i fokus  Riksbanken och ECB väntas hålla räntor oförändrade  Preliminära BNP-siffror i USA samt preliminära PMIdata kommer också att tilldra sig intresse

Läs mer

Garantum

Marknadsutblick v.41, 2018 VECKANMarknadsutblick_vecka_41 SOM KOMMER  Datamässigt riktas fokus mot olika inflationssiffror  Handelskonflikten väntas få stort utrymme på IMF:s och Världsbankens årliga sammankomst

Läs mer

Garantum

Marknadsutblick v.40, 2018 VECKAN SOM GICK  USA:s centralbank höjde som förväntat styrräntan med en kvarts procentenhet och deras räntebana pekar på ytterligare en höjning innan årets slut  En stark tillväxt och högre räntor i USA borgar för en stark dollar åtminstone i det kortare perspektivet …  … och därmed fortsatta problem för [...]

Läs mer