Garantum

Marknadsutblick v.37 2018 VECKAN SOM GICK  En ökad handelspolitisk oro satte återigen klorna i marknaden  En fortsatt stark arbetsmarknad har börjat leda till snabbare löneökningar i USA  Kombinationen av ökade förväntningar på höjda USAräntor och en ökad handelspolitisk oro lyfter USA dollarn, vilket i sin tur sätter tryck på tillväxtländer som måste [...]

Läs mer

Garantum

Marknadsutblick v 36, 2018Marknadsutblick_vecka_36 VECKAN SOM GICK  Efter en stark börstrend avslutades förra veckan lite mer i moll på ny oro kring handelspolitiken  Den starka USA dollarn skördar nya offer bland tillväxtekonomierna – Argentina höjde sin styrränta till 60 procent!

Läs mer