Garantum

Marknadsutblick v 17, 2018 VECKAN SOM GICK  Nordkorea uppger sig vara beredd att stänga ned sina långdistansmissil- och kärnvapentester  Bolagens rapporter har generellt sett hittills varit bra, vilket bland annat har fått aktieindex att stiga  Tillväxtsignalerna fortsätter att komma in starkt …  … däremot visar resultat för olika undersökningar att bolagen [...]

Läs mer

Garantum

Marknadsutblick v 16, 2018 VECKAN SOM KOMMER  Nu är det inte bara den handelspolitiska utan även den geopolitiska osäkerheten som har ökat …  … samtidigt som bolagens kvartalsrapportering nu börjar på allvar  Därmed blir det mindre fokus på makrostatistiken, även om veckan bjuder på en del intressant data Marknadsutblick_vecka_16

Läs mer