Garantum

Marknadsutblick v 9, 2018 VECKAN SOM KOMMER  En ganska fullmatad statistikvecka med bland annat PMI-data och BNP-siffror Marknadsutblick_vecka_9

Läs mer

Garantum

Marknadsutblick, v 8 2018 VECKAN SOM GICK  Börserna repade sig efter en turbulent period  Börsnedgången var en effekt av att marknaden hade positionerat sig för en fortsatt låg volatilitet  Starka konjunktursignaler och höjda vinstprognoser vittnar om en allt mer normaliserad världsekonomi Marknadsutblick_vecka_8

Läs mer

Garantum

Marknadsutblick v 6, 2018 VECKAN SOM GICK  Trots generellt sett positiva bolagsrapporter föll börserna på bred front  Den snabba börsuppgången i inledning på året har gjort det svårare för företagen att leverera vinster och utsikter som lever upp till uppdragna förväntningar  Sammantaget visar dock bolagens rapporter på en bred konjunkturförbättring, vilket även […]

Läs mer