Garantum

Marknadsutblick v 39, 2017 VECKAN SOM GICK  Merkel ser ut att sitta vid makten i Tyskland för en fjärde gång i ordningen …  … men koalitionsbygget kommer att bli komplicerat  Hotfullare tongångar mellan Trump och Kim Jong- Un hade en begränsad påverkan på marknaden  USA:s centralbank lämnade som väntat styrräntan oförändrad [...]

Läs mer