Garantum

Marknadsutblick v 16, 2018 VECKAN SOM KOMMER  Nu är det inte bara den handelspolitiska utan även den geopolitiska osäkerheten som har ökat …  … samtidigt som bolagens kvartalsrapportering nu börjar på allvar  Därmed blir det mindre fokus på makrostatistiken, även om veckan bjuder på en del intressant data Marknadsutblick_vecka_16

Läs mer

Garantum

Marknadsutblick v.13 2018 VECKAN SOM GICK  En minst sagt turbulent vecka med: – ökad oro för ett handelskrig, – Trump-hot om veto mot USA:s budget, – fler potentiellt oroande förändringar i Trumpadministrationen och – räntehöjning i USA  En utveckling som riskerar att sätta käppar i hjulen för en annars allt mer positiv konjunkturutveckling [...]

Läs mer

Marknadsutblick v 12, 2018 VECKAN SOM KOMMER  USA:s centralbank väntas höja styrräntan med 0,25 procentenheter – en höjning som rimligen är helt diskonterad på finansmarknaderna  Även en sammanställning av fed-ledamöternas egna inflations- och ränteprognoser publiceras denna gång  Statistikmässigt hamnar fokus på publiceringen av preliminära resultat av inköpschefsindex för mars Marknadsutblick_vecka_12

Läs mer

Garantum

Marknadsutblick v.11, 2018 VECKAN SOM GICK  Trumps formella beslut att införa strafftullar på stål och aluminium har ökat risken för ett handelskrig …  … samtidigt är omfattningen av beslutet oklar  Nordkorea har oväntat öppnat för att landet kan tänka sig att avsluta sitt kärnvapenprogram  Xi har tagit ett ännu starkare grepp [...]

Läs mer

Garantum

Marknadsutblick v 10, 2018 VECKAN SOM GICK  Börserna backade på bred front och volatiliteten steg  Trumps beslut att införa strafftullar på stål- och aluminiumimporten riskerar att utlösa ett handelskrig  EU och andra länder planerar motåtgärder mot USA  SPD:s beslut i helgen att ingå i en storkoalition med Merkels CDU är positivt [...]

Läs mer

Garantum

Marknadsutblick v 9, 2018 VECKAN SOM KOMMER  En ganska fullmatad statistikvecka med bland annat PMI-data och BNP-siffror Marknadsutblick_vecka_9

Läs mer

Garantum

Marknadsutblick, v 8 2018 VECKAN SOM GICK  Börserna repade sig efter en turbulent period  Börsnedgången var en effekt av att marknaden hade positionerat sig för en fortsatt låg volatilitet  Starka konjunktursignaler och höjda vinstprognoser vittnar om en allt mer normaliserad världsekonomi Marknadsutblick_vecka_8

Läs mer

Garantum

Marknadsutblick v 6, 2018 VECKAN SOM GICK  Trots generellt sett positiva bolagsrapporter föll börserna på bred front  Den snabba börsuppgången i inledning på året har gjort det svårare för företagen att leverera vinster och utsikter som lever upp till uppdragna förväntningar  Sammantaget visar dock bolagens rapporter på en bred konjunkturförbättring, vilket även [...]

Läs mer

Marknadsutblick v 5, 2018 VECKAN SOM KOMMER  Bolagsrapporter fortsatt i fokus  Veckan bjuder även på en diger statistikskörd med bland annat amerikansk jobbdata, PMI för industrin samt preliminära BNP-data för euroregionen  Fed förväntas lämna styrräntan i USA oförändrad Marknadsutblick_vecka_5

Läs mer

Garantum

Marknadsutblick, v 4 2017 VECKAN SOM GICK  Den amerikanska statsapparaten har delvis stängts ned till följd av misslyckade budgetsamtal  Tyskland närmare att få en regering efter SDP:s beslut att formellt inleda koalitionssamtal med Merkels CDU  Stigande börskurser i början på året har ytterligare ökat bevisbördan på bolagens kommande rapporter Marknadsutblick_vecka_4

Läs mer