Garantum

Marknadsutblick, v 8 2018 VECKAN SOM GICK  Börserna repade sig efter en turbulent period  Börsnedgången var en effekt av att marknaden hade positionerat sig för en fortsatt låg volatilitet  Starka konjunktursignaler och höjda vinstprognoser vittnar om en allt mer normaliserad världsekonomi Marknadsutblick_vecka_8

Läs mer

Garantum

Marknadsutblick v 6, 2018 VECKAN SOM GICK  Trots generellt sett positiva bolagsrapporter föll börserna på bred front  Den snabba börsuppgången i inledning på året har gjort det svårare för företagen att leverera vinster och utsikter som lever upp till uppdragna förväntningar  Sammantaget visar dock bolagens rapporter på en bred konjunkturförbättring, vilket även [...]

Läs mer

Marknadsutblick v 5, 2018 VECKAN SOM KOMMER  Bolagsrapporter fortsatt i fokus  Veckan bjuder även på en diger statistikskörd med bland annat amerikansk jobbdata, PMI för industrin samt preliminära BNP-data för euroregionen  Fed förväntas lämna styrräntan i USA oförändrad Marknadsutblick_vecka_5

Läs mer

Garantum

Marknadsutblick, v 4 2017 VECKAN SOM GICK  Den amerikanska statsapparaten har delvis stängts ned till följd av misslyckade budgetsamtal  Tyskland närmare att få en regering efter SDP:s beslut att formellt inleda koalitionssamtal med Merkels CDU  Stigande börskurser i början på året har ytterligare ökat bevisbördan på bolagens kommande rapporter Marknadsutblick_vecka_4

Läs mer

Garantum

Marknadsutblick v 3, 2018 VECKAN SOM KOMMER  Fokus riktas nu mot bolagens kvartalsrapporter  Den här veckan tar rapportperioden fart i USA, de svenska rapporterna börjar ramla in först nästa vecka  I en relativt tunn statistikvecka riktas ögonen främst mot publiceringen av kinesisk BNP-data Marknadsutblick_vecka_3

Läs mer

Garantum

Marknadsutblick v.2 2018 VECKAN SOM GICK  Positiv start på börsåret och det finns fog för den optimismen mot bakgrund av en högre global tillväxt  Samtidigt har börserna sprungit förväg och det är nu upp till bevis för företagen att leverera vinster som lever upp till marknadens förväntningar Marknadsutblick_vecka_2

Läs mer

Garantum

Marknadsutblick v.51 2017 VECKAN SOM GICK  Centralbankerna var tongivande under förra veckan  Fed höjde som väntat styrräntan i USA  Även om de flesta övriga centralbanker behöll styrräntorna oförändrade, så är signalerna att räntetrenden håller på väg att vända uppåt  Datumet för det för Europa så viktiga italienska valet uppges vara satt [...]

Läs mer

Marknadsutblick v49, 2017   VECKAN SOM GICK  Trumps försök att få en skattereform genom USA:s kongress stötte på patrull, men arbetet fortsätter  Den ekonomiska statistiken fortsätter att visa på en tydligt stabilare och högre global ekonomisk tillväxt  OPEC och Ryssland har kommit överens om fortsatta och utökade produktionsminskningar under 2018 Marknadsutblick_vecka_49  

Läs mer

Garantum

Marknadsutblick v.45, 2017 VECKAN SOM GICK  Fed lämnade som väntat styrräntan i USA oförändrad, en höjning i december blir dock allt mer sannolik  Powell nominerades till att bli ny Fed-chef, men som väntas, ifall han blir godkänd, fortsätta i Yellens anda  Räntetrenden är uppåtriktad – både den brittiska och den tjeckiska styrräntan [...]

Läs mer

Marknadsutblick v 44, 2017 VECKAN SOM GICK  På måndag tar Madrid över styret av Katalonien  Trumps budgetresolution har godkänts av kongressen – men en skattereform är ännu inte säkerställd  Bolagens rapporter blandade och gav, men har hittills sammantaget överträffat förväntningarna  Centralbanksbesked i linje med prognoserna  Fortsatt positivare konjunktursignaler Marknadsutblick_vecka_44

Läs mer