Garantum

Marknadsutblick v.41, 2018 VECKANMarknadsutblick_vecka_41 SOM KOMMER  Datamässigt riktas fokus mot olika inflationssiffror  Handelskonflikten väntas få stort utrymme på IMF:s och Världsbankens årliga sammankomst

Läs mer

Garantum

Marknadsutblick v.40, 2018 VECKAN SOM GICK  USA:s centralbank höjde som förväntat styrräntan med en kvarts procentenhet och deras räntebana pekar på ytterligare en höjning innan årets slut  En stark tillväxt och högre räntor i USA borgar för en stark dollar åtminstone i det kortare perspektivet …  … och därmed fortsatta problem för [...]

Läs mer

Garantum

Marknadsutblick v.37 2018 VECKAN SOM GICK  En ökad handelspolitisk oro satte återigen klorna i marknaden  En fortsatt stark arbetsmarknad har börjat leda till snabbare löneökningar i USA  Kombinationen av ökade förväntningar på höjda USAräntor och en ökad handelspolitisk oro lyfter USA dollarn, vilket i sin tur sätter tryck på tillväxtländer som måste [...]

Läs mer

Garantum

Marknadsutblick v 36, 2018Marknadsutblick_vecka_36 VECKAN SOM GICK  Efter en stark börstrend avslutades förra veckan lite mer i moll på ny oro kring handelspolitiken  Den starka USA dollarn skördar nya offer bland tillväxtekonomierna – Argentina höjde sin styrränta till 60 procent!

Läs mer

Garantum

Marknadsutblick v 26, 2018 Marknadsutblick_vecka_26Marknadsutblick tar i och med det här numret sommarledigt och är tillbaka vecka 33 igen. Vi önskar alla våra läsare en riktigt skön sommar! VECKAN SOM GICK  Handelspolitiken styr finansmarknaden  Förra veckan trappades återigen USA:s handelskonflikt med resten av världen upp ett snäpp  Även om effekten på världsekonomin [...]

Läs mer

Garantum

Marknadsutblick v 23, 2018 Marknadsutblick_vecka_23VECKAN SOM GICK  Italien har fått en ny regering – men uppblandad med teknokrater, vilket marknaden kommer att uppskatta  Spanien har också fått en ny regering, även om den sannolikt inte blir långvarig  En utvidgad handelskonflikt blir allt mer sannolik efter att USA dragit tillbaka tillfälliga undantag för [...]

Läs mer

Garantum

Marknadsutblick v 22, 2018 VECKAN SOM GICK  Trump fortsätter att sätta avtryck på finansmarknaden  Inställt möte med Nordkoreas Kim Jung-Un och missnöje med handelssamtalen med Kina dämpade marknadens riskvilja  Ett nyval i Italien sannolikt efter att det nya regeringsbygget verkar falla på finansministerposten  Oljepriserna fortsatte klättringen uppåt   Marknadsutblick_vecka_22

Läs mer

Garantum

Marknadsutblick v 21 2018 VECKAN SOM KOMMER  Den här veckan domineras av publiceringar av olika typer av tendensundersökningar  När det gäller kvalitativ data hamnar fokus på orderingången av varaktiga varor i USA Marknadsutblick_vecka_21

Läs mer

Garantum

Marknadsutblick v.20 2018 Marknadsutblick_vecka_20VECKAN SOM GICK  Trump meddelade som väntat att USA lämnar kärnenergiavtalet med Iran  Dessutom aviserade Trump hårdare sanktioner mot Iran och dessutom utökade handelshinder mot länder som väljer att fortsätta ge sitt stöd till avtalet  Lägre inflation än väntat i USA, men samtidigt också en fortsatt allt starkare amerikansk [...]

Läs mer

Garantum

Marknadsutblick v 17, 2018 VECKAN SOM GICK  Nordkorea uppger sig vara beredd att stänga ned sina långdistansmissil- och kärnvapentester  Bolagens rapporter har generellt sett hittills varit bra, vilket bland annat har fått aktieindex att stiga  Tillväxtsignalerna fortsätter att komma in starkt …  … däremot visar resultat för olika undersökningar att bolagen [...]

Läs mer