Hur vi får betalt

Confidentor kan ta betalt på fyra olika sätt.

Traditionell kostnadsmodell

Confidentor ersätts med provisioner från försäkringsgivare, fondbolag eller samarbetspartners. Ersättningen varierar mellan olika försäkringsgivare och institut. I grunden är det två olika ersättningar som betalas ut. En engångsersättning vid förflyttning av kapital till ett institut samt en ersättning för löpande förvaltning av försäkringsavtalet. Ersättningar från försäkringsgivarna kan förändras över tiden.

Confidentor – nettomodell

Med nettomodell menas att Confidentor och kunden är överens om en fast kostnadsbild i % av förvaltat kapital för rådgivningstjänster. Samtliga ersättningar som skulle falla ut till Confidentor för rådgivningstjänster istället tillfaller kunden. På så sätt skapas en kostnadseffektiv förvaltning samtidigt som kunden får den rådgivning som efterfrågas.

Resultatbaserat

Beroende på storlek på förvaltat kapital samt vilka tjänster som eftersökes kan Confidentor i vissa fall erbjuda att ta betalt i förhållande till avkastningen på förvaltningsportföljen. Det innebär att ersättning endast faller ut när portföljen ger avkastning.

Konsultativa tjänster

Confidentor erbjuder konsultativ rådgivning till företag enligt separat offert för konsultativa tjänster såsom analys, utredning och upphandling av tjänstepensionsplaner.

Kostnadsmodellerna fungerar var för sig eller som en kombination beroende på vad som passar den affär vi ska samarbeta kring.